Samen online leren

Zorg voor diversiteit bij mensen en ecologisch verantwoorde ontwikkeling komen samen in de Ontwikkelversneller door leren voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken tegen minder belasting voor het milieu.

In de loop van de jaren heb ik mij steeds verder gespecialiseerd naar 1 punt waarin wij heel goed in willen zijn:

Samen online leren.