Hallo,

Mijn naam is Petra Aartsen.
Ontwikkelversneller is mijn bijnaam, want dat is wat ik doe, met mensen, met teams en organisaties. Ontwikkeling is er namelijk altijd, maar door richting te kiezen en ontwikkeling te organiseren, kom je ergens.

Ik begrijp jouw training, de doelen die je wilt bereiken en het pad wat je voor je deelnemers klaarlegt. Ik snap dat het hard werken is om mensen met heel verschillende achtergronden en voorkennis een groepservaring te bieden die leerzaam en ondersteunend is. Ik weet dat het vaak maar raden is of de deelnemers gaan toepassen wat ze bij jou  hebben geleerd. Ik deel je hoop dat zij er goede dingen mee ondernemen.

Daarom loop ik met je mee. Van het moment dat je besluit jouw training te voorzien van een online leeromgeving tot het vieren van het moment dat de bewezen vooruitgang van de deelnemers weer naar jou terug komt. Jouw bezieling en ervaring vormen het uitgangspunt om een omgeving te creëren waarin jouw deelnemers opbloeien.

Na mijn studie bedrijfskunde, waar ik mij specialiseerde in informatie- en verandermanagement, ben ik in dienst gegaan bij IKEA als trainee. Vervolgens bij de Baak, waarna ik in 2000 startte met mijn solo-carrière als ondernemer van RQnetwork, een sociale onderneming die een websites bouwde om nieuwe markten te openen voor allochtone ondernemers. Een fascinatie voor intercultureel organiseren en de ontwikkeling van het internet vormt de inspiratie voor mijn concept van duurzame ontwikkeling.

Ik wilde verder groeien, want begreep nog te weinig van politiek en de publieke sector. Door weer in loondienst te gaan bij de Bestuursacademie lukte het om ook daar mijn licht op te steken. Sinds 2012 ben ik weer solo verdergegaan als  Ontwikkelversneller.

Petra Aartsen en Gemma Lesterhuis , die het functioneel beheer van de Moodle installatie doet, vormen het kernteam van de Ontwikkelversneller.