Missie:

Leren makkelijker maken

zodat problemen eerder opgelost worden.

Visie:

Samen ook online kunnen leren is de sleutel tot succes

Waarom wordt je van leren gelukkig?

Geluk is een individuele beleving, die je alleen kan ervaren in een sociale setting voor activiteiten waar je succes mee hebt.

Om succes te hebben heb je een taak nodig die uitdagend is en niet te hoog gegrepen. Binnen die bandwijdte kan je leren. Hoe meer je leert, hoe groter het succes.

strategie

Strategie:

Alles wat aandacht krijgt, groeit

Niemand kan iemand anders iets leren.
Faciliteren, dat kan wel. Uiteindelijk bepaal je namelijk zelf wat je wel en niet met de aangeboden kennis en geoefende vaardigheden doet. Daarom beperkt de Ontwikkelversneller zich tot het bieden van een  stimulerende leer-omgeving om samenwerking, autonomie en succeservaringen ook online te bevorderen :

  • vertellen over wat leren nu eigenlijk echt is,
  • coachen bij implementatie van blended learning en
  • modereren van online leeromgevingen