Het zwaard van Renswoude

Autonoom, Verbonden en Vaardig

Behalve de enorme mogelijkheden die ICT ons biedt op communicatie- en samenwerkvlak is er ook een sociale evolutie aan de gang: die van het individu als krachtige en waardevolle factor om rekening mee te houden.

Onder Sociale Innovatie worden initiatieven geschaard die de individuele beleving van werken verbeteren. Hoe kan je je gelukkiger voelen op je werk? Als het om geluk gaat, zijn volgens het onderzoek van de Erasmus Universiteit, de volgende elementen van wezenlijk belang:

Autonomie, Verbondenheid en Vaardigheid

Geluk is een individuele beleving (autonoom),
die je alleen kan ervaren in een sociale setting (in verbondenheid)
voor activiteiten waar je je best voor hebt gedaan (je hebt je vaardigheid aangetoond).

De Ontwikkelversneller maakt leersystemen waar de individuele beleving van leren leidt  tot gelukkiger mensen.

Zelfstandig werken, maar niet alleen.

In een groep, maar met eigen resultaat.