Door leren gemakkelijk te maken met de Ontwikkelversneller snijdt het mes aan twee kanten: meer effect tegen lage kosten.

Door ICT te gebruiken kan je meer deelnemers – coachees bedienen in de tijd die je daar nu voor nodig hebt. Voor het structureren, bewaren en communiceren van je boodschap gebruik je je eigen computer. Het programma draait ‘in de cloud’ en wordt ondersteund door onze helpdesk waardoor je geen zorgen hebt voor de ICT infrastructuur.

De deelnemers genieten van een heldere eigen individuele leerweg en zoals je wilt groepsinteractie, mijlpalen en verdieping. De mogelijkheid om motiverend te toetsen, zodat een fout niet bestraft wordt maar voorzien van opbouwende feedback draagt bij tot een positief en waarderend leerpad waar de deelnemers veel voldoening uit kunnen halen.